സ്വാദിഷ്ടമായ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് || Tasty Karimeen Pollichathu – 229

സ്വാദിഷ്ടമായ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് || Tasty Karimeen Pollichathu

ingredients

karimeen / pearl spot – 3 Nos

*for marination
ginger – 1 piece
garlic cloves – 7 nos
Kashmiri chilli powder – 11/2 tbsp
chilli powder – 1 tsp
coriander powder – 2 tsp
turmeric powder – 1/4 tsp
pepper powder – 1/2 tbsp
lemon juice – 1 – 2 tbsp
salt to taste
grind all the above ingredients and marinate the fish and cover and rest it for one hour in the fridge.

*for masala
small onion – 11/2 cup
chopped ginger – 1 tbsp
chopped garlic – 1 tbsp
curry leaves
green chilli – 2 nos.
thick coconut milk – 11/4 cup

coconut oil – 4 tbsp

banana leaf

Masala Fish Fry – https://youtu.be/itQmDV9_t34

Punnara meen curry – https://youtu.be/LyGu0X3Qofk

Nadan Fish curry – https://youtu.be/IuRfxrgETF8

Fish Biriyani – https://youtu.be/BaEfyS2PvY4

Simple and tasty Fish fry – https://youtu.be/qxYg-J0V_ok

#karimeenpollichathu #karimeenrecipe #karimeenpollichathkeralastyle #pearlspot

8 replies on “സ്വാദിഷ്ടമായ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് || Tasty Karimeen Pollichathu – 229”

  1. karimeen pollichatbu kazhikkan thonni poyi kandittu enthayallum try cheyythu nokkam 👍👍

  2. കരിമീൻ പൊളിച്ചത് അടിപൊളി testtatto. Ellavarkum ഇഷ്ടം ആവു 😋👌

  3. Wow karimeen adipoli taste aaanu…My favourite….ippol karimeen season aaaanu, enikku dharaaalam kittarund..ini kittumpol ithupole try aaakkanam, thanks for sharing 😍💯….

  4. Kanumbol തന്നെ അറിയാം 👌ആണെന്ന് 🤤🤤😊👍

  5. Mouth watering മീൻ കിട്ടുവാണേൽ ഇങ്ങനെ cheythu നോക്കട്ടെ

  6. ശരിക്കും കൊതിപ്പിച്ചു👌👌😋😍

Comments are closed.