ಮೃದುವಾದ ಪಿಂಕ್ ಉತ್ತಪ್ಪ/ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದೋಸೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇಲ್ಲದೆ /Beetroot Dosa /Tasty Uttappa recipe

4 replies on “ಮೃದುವಾದ ಪಿಂಕ್ ಉತ್ತಪ್ಪ/ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ದೋಸೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇಲ್ಲದೆ /Beetroot Dosa /Tasty Uttappa recipe”

  1. Hi,,, super unique receipi,,nange gotirlilla,,, pink dose,, nanu madi nodtini,,, nodakke chenagi kantide,, tinnakku chenagirutte ansutte,, def try madtini,, thanks for this receipi, like it

  2. ಸೂಪರ್, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ,ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಉತ್ತಪ್ಪ ಬಾಳ ಇಷ್ಟ,ನಾನು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆನೇ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ತಪ್ಪಮಾಡ್ತೀನಿ ,ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ

  3. Title nalli 3/4 cup sabudana antha barediddera, explain maduvaga 1/4 cup sabudana antha heliddeeri. Yavudu correct?

Comments are closed.