ரவை புட்டு 10 நிமிடத்தில்👌 quick & tasty breakfast | Rava Puttu Recipe in Tamil | ravai puttu

ரவை புட்டு 10 நிமிடத்தில் 👌quick & tasty breakfast | Rava Puttu Recipe in Tamil | Breakfast Recipes | ravai puttu | how to make puttu in tamil | puttu seivadhu epadi

Breakfast Varirties in Tamil👉 https://youtube.com/playlist?list=PL7EXy3bypNXZqZMUwKkMI6dTaqN8KY2Pd

Kulambu Varieties in Tamil 👉 https://youtube.com/playlist?list=PL7EXy3bypNXbPXUyVS1CabSB-eJ2AQtZr

Easy Sweet Recipes in Tamil👉 https://youtube.com/playlist?list=PL7EXy3bypNXZu1VzYTAI79T7YgcmJGVZV

Snacks Recipes in Tamil👉 https://youtube.com/playlist?list=PL7EXy3bypNXaiST9Dkkb6xKAm2nlisy3e

Chutney varieties in Tamil👉 https://youtube.com/playlist?list=PL7EXy3bypNXZ_0chgg3pvd4FherkupAM7

Lunch Box varieties in Tamil 👉 https://youtube.com/playlist?list=PL7EXy3bypNXZQs8Ji_96iu2pi7RydzV3T

Ice Cream Varieties in Tamil (Summer Special Recipes) 👉 https://youtube.com/playlist?list=PL7EXy3bypNXbab33df7MuYDMu7qxpWhhm

Easy Cake Recipes in Tamil 👉 https://youtube.com/playlist?list=PL7EXy3bypNXbVHm73zTbmyYCZefm8QPEm

Connect me on Instagram👍https://www.instagram.com/indianrecipestamil

INGREDIENTS USED,

Roasted Rava- 1 Cup
Grated Coconut- handful
Cardamom Powder- 1 tsp
Salt to Taste
Warm water- as Required
Sugar- 1/4 Cup
Grated Coconut- 1/4 Cup
Ghee- 2 tbsp

#Ravaputtu
#KeralaPuttuRecipe
#IndianRecipesTamil
#HowToMakeSoftaPuttu
#QuickBreakfastRecipe
#InstantBreakfastRecipe