எங்களுடைய நாட்டு தேங்காய்ப்பூ இனிப்பு || Tasty Coconut Sweet /Coconut Burfi in Tamil

In this video, I will be showing you how to make the traditional sweet Coconut Sweet. This is a very tasty sweet that I used to get when I was younger. I love this sweet so much, and everyone should try making this at home. I used pink food colouring but you can use any colour you want. Please enjoy watching and making this amazing Coconut Sweet 🙂

Coconut Sweet ingredients:
Desiccated coconut – 300g
Sugar – 225g to 250g
Vanilla essence – 1 teaspoon
Food colouring
Condensing milk – 1 tablespoon
Some ghee

———————————————————————————————————————–

Floating by Smith The Mister https://smiththemister.bandcamp.com
Smith The Mister https://bit.ly/Smith-The-Mister-YT
Free Download / Stream: https://bit.ly/floating-smith-the-mister
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/noTLm16pyRA

———————————————————————————————————————–

Please like, share, click the red subscribe button down below and click the bell icon to turn post notification on, that way you will be notified when we make a new upload, it is much appreciated and will help us out a lot. If you have any other dishes or snacks that you would like me to make a video on, please leave a comment down below. I try my best to respond to most of the comments 🙂

Cameraman : Kavin Ruban
Editor : Kavin Ruban

16 replies on “எங்களுடைய நாட்டு தேங்காய்ப்பூ இனிப்பு || Tasty Coconut Sweet /Coconut Burfi in Tamil”

  1. Super and all ways my sister in law do this very good test

  2. Hi sis
    Thanks for sharing this recipe. I was searching perfect recipe. Perfect recipe you gave. I definitely try this.

  3. நன்றி அக்கா🙏 மிகவும் பிடித்த ஒரு இனிப்பு வகை.😍

  4. Akka you bring back my childhood memories…. Antha kalathila 1 piece 50 cents, 1 rps./

  5. காய்ந்த பூ இருக்கிறது தானே் கௌரி

  6. அக்கா சுகமாக இருக்கிறீர்களா நானும் நலம் அக்கா அருமையான பதிவு நன்றி அக்கா நீங்கள் றோம்ப 🙏🏻🙏🏻🌹🌹💐💐

  7. Hi gowri superஆக இருக்கிறது பழைய ஞாபகம் வந்துவிட்டது Thanks

Comments are closed.